Call US - 214 - 2547 - 142

Category Archives: Společnost

Nejčastější typy lidí

Mnozí by si řekli, že je docela nemístné začleňovat lidi do určitých typů, ale není to nějak hanlivě myšleno. Je to pouze psychologická studie.
Pravděpodobně nejznámější rozdělení je na introverty a extroverty. Introverti jsou lidé, kteří čerpají energii hlavně z toho, že […]

Read More