Musíte na ni stále myslet

7.2.2023 Od Off


Na zaÄátek musíte říct, že se nepovažujete za věřícího ÄlovÄ›ka, který by se modlil k nÄ›jakému božstvu anebo chodil do kostela, do meÅ¡ity Äi do jiné svatynÄ› a vykonával tam nÄ›jaké obÅ™ady, nicménÄ› jako dlouholetému ateistovi se vám pÅ™ihodilo, že jste byl na dovolené v Indii a tam jste poprvé narazil na Kálí. A její podoba vás zcela pohltila. VlastnÄ› tomu dodnes tak úplnÄ› nerozumíte, jak se to stalo, ale je to tak a vy s tím neumíte hnout, vy na ni stále musíte myslet a stále ji vidíte pÅ™ed sebou, jak na vás upírá své tÅ™i oÄi a ten její dÄ›sivý výraz a den co den pÅ™emítáte nad tím, kdy po vás vztáhne své ÄtyÅ™i ruce.

Váš život dostal koneÄnÄ› smysl

A váš život od té doby dostal úplnÄ› jiný smysl. VlastnÄ› to neumíte ani úplnÄ› jasnÄ› vysvÄ›tlit, Äím to je, ale najednou máte pocit jako byste byl tak nÄ›jak lehÄí, jako byste tolik nelpÄ›l na hodnotách svÄ›ta, který vás doposud obklopoval, jako byste se blížil ke svÄ›tu, který je úplnÄ› jiný a kde materiální hodnoty nemají žádný význam. A to je dobÅ™e, protože tento nový způsob prožívání se vám najednou mnohem více zamlouvá a těšíte se až jednou splynete v harmonii s masami vÅ¡ech vÄ›ků.