Nejčastější typy lidí

6.12.2019 Od Off

Mnozí by si řekli, že je docela nemístné začleňovat lidi do určitých typů, ale není to nějak hanlivě myšleno. Je to pouze psychologická studie.
Pravděpodobně nejznámější rozdělení je na introverty a extroverty. Introverti jsou lidé, kteří čerpají energii hlavně z toho, že jsou sami a extroverti energii získávají, když tráví čas s ostatními lidmi. Neznamená to ale, že introverti nemohou být společenští lidé. Jen zkrátka potřebují vždy čas na tak zvané dobití energie o samotě. Někteří lidé se ale nedají zařadit mezi introverty ani extroverty a těmto lidem se říká ambiverti.
dav lidí
Další rozdělení společnosti může být provedeno pomocí temperamentu. Ten má čtyři základní typy: melancholik, sangvinik, cholerik a flegmatik. Melancholik je nejcitlivější z těchto čtyř. Vyznačuje se tím, že spíše vidí svět pesimisticky, ale také je to velmi přemýšlivý a rozvážný člověk. Melancholici jsou díky své citlivosti také velmi empatičtí. Melancholikům se říká labilní introverti. Za sangvinika se považují lidé, kteří jsou podle všeobecného chápání normální. Nemají výraznou žádnou negativní vlastnost. Jsou spíše společenští a přátelští. Mají ale i špatné vlastnosti a to například, že neumí dotahovat věci do konce. Sangvinik je stabilní extrovert. Zástupcem asi nejvýraznějšího temperamentu je cholerik.
lidé v metru
Většina lidí si při tomto pojmenování představí výbušného člověka, co nedokáže udržet nervy na uzdě, ale cholerici jsou více než jen to. Jsou to velmi pracovití a zásadoví lidé, a tak mají často velký úspěch na manažerských a vedoucích pozicích. Další rozdělení pro cholerika je labilní extrovert. Poslední z temperamentních typů lidí je flegmatik. Tento temperament taky provází stereotypní názor, že flegmatici jsou lidé, co se o nic nezajímají a je jim vše jedno. Jsou to spíše tišší lidé, kteří jsou ale skvělí přátelé a jsou také velmi přemýšliví. Flegmatik je stabilní introvert.
Toto je jen základní rozdělení společnosti do typů lidí a snad se vám tímto článkem rozšířil přehled o jejich kvalitách a nedostatcích.