Přesune se doprava z kamionů na železnici?

13.4.2020 Od Off

Neustále roste množství nákladu, které se v Česku přepraví. Naprostou většinu přepravy zajišťuje kamionová doprava. Železniční nákladní doprava bude ze strany státu podporována, plánují se úpravy tratí pro vyšší přepravní rychlosti a průjezd delších vlaků.

Českem projíždí denně více než 50 tisíc kamionů, jejich počet se rok od roku zvyšuje. Souvisí to i s naší geografickou polohou, ve středu Evropy, plníme roli tranzitní země. Výhodou na první pohled může být vysoký výběr mýtného za průjezd po našich dálnicích a silnicích, přináší to ovšem i řadu negativních jevů.

kamion dálnic

Některá města nemají dostavěné silniční okruhy, které by vedly kamiony mimo zastavěné oblasti. V důsledku provozu kamionů dochází k výraznému nárůstu hluku a zhoršení kvality vzduchu.

Čeští dopravci se stále častěji a ve větší míře potýkají s konkurencí, především z východních zemí. O zakázky kvůli jimi nabídnuté nižší ceně přicházejí malé i velké firmy. Podíl domácích dopravců se každoročně snižuje, české firmy navíc mají problém s nedostatkem řidičů. Navíc Ministerstvo dopravy plánuje snížení maximální povolené hmotnosti kamionů, jednak z důvodu přizpůsobení se státům EU, ale také z důvodu ochrany silnic nižších tříd, které nejsou na vysokou zátěž stavěny a vyžadují následně častější opravy.

kontejnery zboží

Evropská unie má v úmyslu převést část silniční nákladní dopravy na vzdálenost větší než 300 km na železnici nebo vodu. Mělo by tím dojít ke snížení energetické náročnosti nákladní dopravy, což s sebou přinese i nižší emise. Problémem v Česku zřejmě bude současná nedostatečná kapacita železnice. Podle zákona o drahách má přednost osobní doprava, nákladní vlaky musí ustupovat a jejich průměrná přepravní rychlost významně klesá. V některých úsecích je kapacita železnice na hraně a hrozí její přetížení. Částečným řešením je zvýšení maximální povolené rychlosti až na 200 kilometrů za hodinu a sjednocení trakční soustavy. Klíčovým faktorem tedy bude modernizace, především tranzitních úseků.