Roboticky asistovaná rehabilitace

23.1.2020 Od Off

Pokrok nelze zastavit. Technika je všude a i ve zdravotnictví se už delší dobu vyžívají nejmodernější technologie. Nedílnou součástí zdravotnické péče je rehabilitace. Právě robotická rehabilitace se stala jednou z možností léčby pro pacienty po těžkých úrazech, mozkových příhodách a dalších onemocněních spojených s nutností léčby pohybového aparátu. Pomocí robotických přístrojů může být dosaženo četnější a intenzivnější terapie bez důsledků únavy, kdy je terapie naprogramovaná podle schopností a potřeb pacienta.
A jaké jsou nejznámější robotické přístroje, které se v tomto druhu rehabilitace využívají?
manuální terapie
Gloreha
Jedná se o přístroj určený k rehabilitaci rukou, který umožňuje intenzivní motorické cvičení, a to i v případě, že pacient není schopen aktivního pohybu. Přístroj vypadá jako rukavice, která je připevněná k ruce i zápěstí speciálními pásy a která vykonává pohyb v kloubech prstů.  Tento pohyb se pacientovi zobrazuje na monitoru ve 3D podobě ruky a je doprovázen i zvukovými signály. Těmito audiovizuálními podněty dochází ke stimulaci neuro-kognitivních schopností. Rukavice ovlivňuje spasticitu, mobilizuje klouby prstů a pomáhá pacientovi s provedením jednotlivých pohybů.
Lokomat
Tento robotický přístroj slouží k nácviku správného stereotypu chůze a je určený pacientům s trvalým i dočasným postižením dolních končetin. Lokomat umožní pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku. Výhodou přístroje je přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti a automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Lokomat také dokáže pacienta motivovat díky virtuální realitě, kdy pacient vidí svůj pohyb na monitoru v různých praktických situacích.
robotická ruka
Erigo
Využívá se především v časné fázi rehabilitace. Erigo slouží pro současnou mobilizaci a vertikalizacipacientů v intenzivní péči, dlouhodobě ležících a pacientů neschopných samostatného stoje.