Řešení nejen pro krajní případy

8.7.2022 Od Off

Ať už žijete v bytovém domě o pár bytech, nebo v obrovském panelovém domě, kde je bytů hned několik desítek, nemusí být schůze SVJ nic příjemného ani v jednom případě. Lidé mají přirozeně jiné názory, považují různé věci za priority a někdy je skutečně složité se zavděčit všem. Ale pokud se sdružení na ničem neusnese, schůze je vlastně jednou velkou hádkou, na které se sousedé akorát urážejí nebo přes sebe křičí, je to kámen úrazu a něco by se mělo urychleně změnit. Samozřejmě záleží na stanovách konkrétního SVJ, ale jsou různé možnosti, jak se pokusit o změnu vlastní iniciativou. Je možné odvolat stávajícího předsedu, popřípadě výbor, pokud s ním není většina spokojená nebo požádat o dobrovolné odstoupení, například pro nedostatečné plnění povinností, které byly dané osobě svěřeny.

bytový dům

Pak jsou ale také situace, se kterými lze jen těžko něco udělat – neshody mezi jednotlivými byty, popřípadě nepovedené hlasování, neschopnost se sejít atp. Pokud jste se dostali do takového stádia, mohl by vám pomoci externí předseda svj. A o co se vlastně jedná? Předseda je právně odpovědný za poměrně širokou škálu věcí, a je tedy možné, že se funkce nechce nikdo ujmout – i proto můžete volit profesionála, který se v této práci vyzná, má přehled v předpisech a zákonech a dobře ví https://www.grada.cz/rekonstrukce-jadra-v-panelovem-dome-7326/ co přesně se musí dodržet, aby se sdružení nedostalo do potíží.

externí předseda

Nejde ovšem jen o tuto záležitost, každé sdružení má povinnost se alespoň jednou ročně sejít, dělat zápisy, pečlivě vést záznamy ze schůzí atp. – to mnohdy dělá problémy, dokumenty jsou neúplné nebo nesprávně sepsané, a i pro takové případy je skvělé mít na postu předsedy osobu, která se ve všem vyzná a ušetří vám tyto starosti. Pokud byste se obávali, že touto cestou ztratíte přehled o svých záležitostech, nebo budete nějak omezeni v právech, nemusíte mít strach – jsou tu ještě další členové výboru, kteří musí být z vašich řad a spolupracují s předsedou, hlasují společně a zastupují samozřejmě vaše zájmy.